Deratyzacja Września

Jedną z oferowanych przez nas usług jest deratyzacja we Wrześni, a także w okolicy. Zwalczamy gryzonie oraz szkodniki, których pojawienie się może spowodować znaczne straty materialne oraz gospodarcze: myszy, szczury, nornice, karczowniki, popielice, kuny, krety. Likwidacja dużych siedlisk gryzoni z terenów zagospodarowanych oraz zamieszkałych przez ludzi jest również bardzo istotna ze względu na zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, których wektorem są np. szczury.

Nasze działania prowadzimy przede wszystkim na terenie Bełchatowa, gdzie mieści się siedziba naszej firmy oraz całego województwa łódzkiego, a także województw sąsiednich. Wykonujemy między innymi deratyzację w Piotrkowie Trybunalskim, Częstochowie, Łodzi, Łowiczu, Sieradzu czy też Opocznie.

 

Kiedy konieczne jest deratyzacja szczurów?

Obowiązek deratyzacji szczurów spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości i powstaje w momencie pojawienia się gryzoni na jej terenie. Dodatkowo, gmina może narzucić termin obowiązkowej deratyzacji i wskazać punkty nią objęte. Brak podjęcia wskazanych działań traktowane jest jako wykroczenie, a właściciel lokalu może zostać ukarany karą grzywny. Odszczurzanie najlepiej jest przeprowadzać wiosną oraz jesienią. Zlecenie deratyzacji profesjonalistom, np. naszej firmie Insect, to pewność kompleksowo przeprowadzonych działań, które obejmują wizytę wstępną (oszacowanie rozmiaru zagrożenia, zlokalizowanie źródła problemu, dostosowanie metody deratyzacji do warunków otoczenia), deratyzację, utylizację martwych gryzoni lub wywóz odłowionych osobników. Oferujemy również współpracę długoterminową, której głównym celem jest profilaktyka, czyli zapobieganie pojawieniu się szkodników poprzez stały monitoring DDD.